Povinně zveřejňované informace - dle zákona č.106/1999sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

1) Název

Školní jídelna Brno, Nádvorní 1

2) Důvod a způsob založení

Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu se Statut města Brna.

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

Telefon:

 

+420 543 331 649

E-mail:

 

skoljid-sil@volny.cz

Datová schránka:

 

vy4qj8
Kontaktní poštovní adresa:

Nádvorní 1

603 00 Brno

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Nádvorní 1, Brno

Rašínova 3, Brno

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

 

Středa: 8:00 - 14:00 hod.

Adresa internetové stránky:

 

www.skolnijidelna-nadvorni.cz

5)Případné platby můžete poukázat

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-1063400217 / 0100

6) IČ

62157558

7) DIČ

CZ62157558

8) Dokumenty

9) Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, lze podat:

 

ústně nebo písemně

 

Školní jídelna Brno, Nádvorní 1, 603 00 Brno 

elektronicky na adresu

 

skoljid-sil@volny.cz

prostřednictvím datové schránky

 

vy4qj8 

Žádost o informace lze podat i na formuláři.

10) Příjem žádostí a dalších podání

Ostatní žádosti a další podání lze podat:

 

ústně nebo písemně

 

Školní jídelna Brno, Nádvorní 1, 603 00 Brno 

elektronicky na adresu

 

skoljid-sil@volny.cz

prostřednictvím datové schránky

 

vy4qj8

11) Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.  Odvolání je třeba podat k povinnému subjektu. Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud všechny tyto údaje odvolání nebude obsahovat bude  odloženo.

12) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

13) Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon  č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních  rozpočtů Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999Sb., o  svobodném přístupu k informacím Vyhláška č.137/2004Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění  pozdějších předpisů Vyhláška č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška  107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

14) Sazebník úhrad za poskytování informací

15) Licenční smlouvy

Nejsou žádné licenční smlouvy

16) Výroční zprávy podle zákona č.106/99Sb.

CENY OBĚDŮ:             

ŽÁCI                       /měsíčně

od 7 do 10 let-34 Kč/750 kč

od 11 do 14 let-36 kč/790 kč

         od 15 let-38 kč/830 kč

do 6 let-30 Kč/660kč                                             

CIZÍ strávníci      87 kč

       do nosiče    80 kč

důchodce nosič   76 kč

 

 baner-zrizovatel-jidelny-cervena-maly.jpg 

internetové objednávání na adrese: http://strav.nasejidelna.cz/0098
/faces/login.jsp

přihlašovací údaje obdrží strávníci v kanceláři šj,

tel. č. 543213232

 

iCanteenNavodOffLine_2.pdf - návod k použití

http://strav.nasejidelna.cz
/0098/faces/login.jsp

iCanteenNavodOffLine_2.pdf

Vyhledat v textu

12. 6. Antonie

Zítra: Antonín